CAREER

บริษัท อี.ซี.ที. โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

บริษัท อี.ซี.ที. โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ได้ก่อตั้งโดยทีมงานผู้บริหารและทีมวิศวกร ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี เพื่อให้การบริการด้านรับเหมาก่อสร้าง ทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบไฟฟ้า สื่อสาร ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ ให้แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชน และเนื่องจากทางบริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายการเจริญเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานเพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ในตำแหน่งงานดัง ต่อไปนี้

รายละเอียดงาน

ศึกษาและวิเคราะห์แบบเพื่อทำการถอดแบบ ถอดจำนวน จัดทำ BOQ ต้นทุน ประมาณราคา งานโครงสร้าง & สถาปัตย์ (Structure & Architecture) ทำแผนงานและ S-Curve

สถานที่ปฏิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่ ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 29)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-45 ปี
 2. จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง วิศวกรโยธา
 3. มีประสบการณ์ในการถอดแบบและประมาณราคา
 4. มีความละเอียด รอบคอบ
 5. สามารถใช้งาน BIM/Autocad และ Ms. Office (มีความชำนาญโปรแกรม EXCEL, MANGO ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 6. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

จำนวนที่เปิดรับ
2 อัตรา

เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ
ประกันสังคม/ ปรับเงินเดือนประจำปี/ งานเลี้ยงสังสรรค์/ ชุดยูนิฟอร์ม /โบนัสประจำปี (*ตามผลประกอบการของบริษัท)

วิธีการสมัคร

 • ส่งใบสมัครทาง Email
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท

รายละเอียดงาน

ดำเนินงานด้านจัดหาราคาสินค้า งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ประมาณราคาสินค้าแต่ละโครงการโดยมี BOQ ควบคุมราคา ไม่ให้เกินต้นทุนที่กำหนดไว้

สถานที่ปฏิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่ ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 29)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ หญิง อายุ 25-45 ปี
 2. การศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี
 3. เข้าใจระบบงาน โครงสร้าง สถาปัตย์
 4. เข้าใจกระบวนการจัดซื้อ-ต่อรองราคา
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ : Microsoft Office (มีความชำนาญโปรแกรม Excel, Mango ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 6. ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

จำนวนที่เปิดรับ
1 อัตรา

เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ
ประกันสังคม/ ปรับเงินเดือนประจำปี/ งานเลี้ยงสังสรรค์/ ชุดยูนิฟอร์ม /โบนัสประจำปี (*ตามผลประกอบการของบริษัท)

วิธีการสมัคร

 • ส่งใบสมัครทาง Email
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท

รายละเอียดงาน

ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม และแผนงานที่วางไว้

สถานที่ปฏิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 3. มีประสบการณ์ด้านงานระบบสุขาภิบาล ไซต์งานก่อสร้างอาคารสูง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม MS Office, AutoCAD
 5. สามารถปฏิบัติงานตามไซต์งานต่างๆ ได้
 6. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ทำงานวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

จำนวนที่เปิดรับ
หลายอัตรา

เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ
ประกันสังคม/ ปรับเงินเดือนประจำปี/ งานเลี้ยงสังสรรค์/ ชุดยูนิฟอร์ม /โบนัสประจำปี (*ตามผลประกอบการของบริษัท)

วิธีการสมัคร

 • ส่งใบสมัครทาง Email
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท

รายละเอียดของงาน

 • วิศวกรโครงการ/วิศวกรไฟฟ้า : วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบแบบ วางแผนกำลังคน ถอดปริมาณวัสดุตามแผนงานที่วางไว้
 • Draftman: ดูแลงานเขียนแบบ Shop & As-Built สำหรับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

สถานที่ปฏิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
 2. การศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากําลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้าตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 4. สามารถใช้คอมพิเตอร์ MS Office, Autocad
 5. สามารถปฏิบัติงานตามไซต์งานต่างๆ ได้
 6. มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำ งานเป็นทีมได้ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

จำนวนที่เปิดรับ
หลายอัตรา

เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ
ประกันสังคม/ ปรับเงินเดือนประจำปี/ งานเลี้ยงสังสรรค์/ ชุดยูนิฟอร์ม /โบนัสประจำปี (*ตามผลประกอบการของบริษัท)

วิธีการสมัคร

 • ส่งใบสมัครทาง Email
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท

รายละเอียดของงาน

 • ทำค่าแรงคนงานรายวัน /ค่าแรงผู้รับเหมา
 • เช็คสต๊อก สั่งของ เบิกเงินสดย่อย
 • ประสานงาน หน่วยงานต่างไซต์งานและสำนักงานใหญ่

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำไซต์งานต้นสังกัด (มีการย้ายไซต์งานเมื่อส่งมอบงานเสร็จ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ หญิง อายุ 22-30 ปี
 2. วุฒิ ปวช./ป.ตรี
 3. ประสบการณ์ 1-2 ปี
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ (มีพื้นฐานการใช้งาน Mango ERP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถปฏิบัติงานตามไซต์งานต่างๆ ในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ได้
 6. สามารถย้ายไซต์งานได้

จำนวนที่เปิดรับ
1 อัตรา

เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ
ประกันสังคม/ ปรับเงินเดือนประจำปี/ งานเลี้ยงสังสรรค์/ ชุดยูนิฟอร์ม /โบนัสประจำปี (*ตามผลประกอบการของบริษัท)

วิธีการสมัคร

 • ส่งใบสมัครทาง Email
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท

ติดต่อฝ่ายบุคคล

บริษัท อี.ซี.ที. โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
170, 172, 174, 176 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร : 02-877-8118  มือถือ. 063-227-0130 
แฟกซ์ : 02-877-8119
(ติดต่อในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ / 08.30 – 17.30 น.)
Email : recruitment@ectpro.co.th


CONTACT US